INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Hanna Altmann AB, 556933-7537 
Båtklubbsgatan 15
SE-120 71 Stockholm, SVERIGE 

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på hannaaltmann.com eller som vi samlar in genom exempelvis cookies för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp.

Hanna Altmann samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
– Betalningsuppgifter
– Personnummer

Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Hanna Altmann utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
 

Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Hanna Altmann utan sparas av vår samarbetspartner Klarna eller Payson.

– IP-adress och information om din användning av hannaaltmann.com
– Leveransmottagarens uppgifter:
  Namn
  Adress
  Telefonnummer 

ANVÄNDNING:

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för identifikation. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post samt, om du inte invänt mot detta, för marknadsföring och information via telefon. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på design@hannaaltmann.com eller på telefonnummer +46 739 25 46 65.

Lämnade och insamlade uppgifterna kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår sajt. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser inkluderar behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifter kan samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Vi kan komma att behandla ditt personnummer i samband med köp i kreditupplysningssyfte på uppdrag av betalnings- och kreditföretag. 

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar. 

FÖRSÄLJNING AV BOLAG

Vid en eventuell försäljning av Hanna Altmann AB eller vid samgående med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

Hannaaltmann.com använder sig bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet. Du behöver kontrollera att inte SSL är avstängt i inställningarna för den webbläsar du använder.

TID

Om du lagt en order på Hannaaltmann.com, och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss, sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är enligt lag är nödvändigt eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra samt samarbetspartners åtaganden till dig, såsom exempelvis för leveranser och garantier.

Uppgifterna sparas oavsett inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.    

DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

BEGRÄNSNING

Vår webbplats kan ibland länka till webbplatser som inte står under Hanna Altmann ägande eller kontroll. Vår integritetspolicy gäller enbart Hanna Altmanns webbplatser och endast på dessa tar vi ansvar. Om du lämnar Hanna Altmanns webbplatser för en annan webbplats bör du läsa den webbplatsens motsvarande policy.

COOKIES

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Hanna Altmann använder informationen för statistikändmål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personalisera upplevelsen av webbplatsen. Hanna Altmann använder sig av olika cookies:

  • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
  • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
  • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos Hanna Altmann används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
  • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

HUR ANVÄNDS COOKIES?

Hanna Altmann använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp, produktrekommendationer och varukorgen. Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse. Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar som gjorts på hannaaltmann.com så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen. 

Genom att använda Hanna Altmann webbplats och/eller godkänna vår Sekretesspolicy samtycker du till användandet av cookies. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte kunna genomföra köp på hannaaltmann.com. Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad. 

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt. 

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.